За контакти

“Май Бискитс” ООД
гр. Перник
Адрес: ул. Струма 28
мобилни телефони:
0899 194 202
0888 367 165
0894 429 184
e-mail: top_biskit222@abv.bg